עיריית ירושלים

אריאל שושן היה והינו נדבך מרכזי בהובלת תהליכי שיפור איכות השירות בעיריית ירושלים. שותף להטמעת נורמות של תרבות ארגונית ממוקדת תושב , פיתח תהליכי בקרה ומדידה שוטפת , ליווה סקרי שביעות רצון במס' אגפים חשובים. העבודה עם אריאל והצוות המקצועי שלו הייתה והינה החלטה מצוינת שקיבלנו.

הקטור מסטרמן,
מנהל המרכז לאיכות השירות